دسته - آموزش ویدئویی

آموزش های ویدئویی از سراسر وب در حوزه تکنولوژی

آموزش ویدئویی

محو کردن پس زمینه عکس در ۳۰ ثانیه

در برخی عکس ها از پس زمینه شلوغ خبری نیست و نگاه بیننده بیشتر جلب سوژه اصلی می شود. اما در بعضی عکس ها لازم است فوکوس روی سوژه اصلی باشد . این کار را می توان با دوربین انجام داد، باید نسبتا به سوژه نزدیک شد ، از لنزهای Long...

ادامه مطلب