تک وو - بهترین‌های دنیای تکنولوژی، آموزش ترفندها و نکته‌ها